RvHPM

Het is en blijft mensen werk! Kennis en kunde van complexe infrastructurele-  en bouwprojecten is wat RvHPM beheerst. Met onzen mensen die verstand hebben van zaken  worden projecten binnen tijd en budget opgeleverd.
R van Hien Project Management (RvHPM) is een technisch adviesbureau voor project- en contractmanagement.
Van ontwerp tot uitvoering

RVHPM – Voor constructieve samenwerking

Actueel

Presentatiesectie

Binnenkort kunt u hier diverse presentaties en white papers downloaden

Projecten

Fly-Over Haarlem

Via het Project Management Bureau van gemeente Haarlem houdt R van Hien Project Management zich bezig met de realisatie van de Fly-over die de A-200 direct met het bedrijventerrein Waarderpolder zal gaan verbinden. Door deze Fly-over worden de woonwijken in Haarlem Noord en Zuiderpolder ontlast van doorgaand verkeer. Het project maakt deel uit van het gemeentelijke programma spoorzone, waarin wordt gestreefd naar een optimalisatie voor wonen, werken en bereikbaarheid. Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Noord Holland en het RIjk.

Binnen de samenwerking met onder andere ProRail en Rijkswaterstaat heeft R van Hien Project Management als technisch manager haar bijdrage geleverd aan het voorlopig ontwerp. De vele bestemmingen waarmee het project is omringt maken de bouwlocatie nauw. Daarom was het nodig bij het ontwerp van het VO te zoeken naar innovatieve, nauwkeurige en locatiegebonden oplossingen. De maakbaarheid van de bocht, de architectonisch interessante kolommen en de aansluiting op de bestaande weg vroegen om technisch hoogstaande en maakbare oplossingen. Daarbij heeft R van Hien Project Management zich rekenschap gegeven van het feit dat de Fly-over een entree is van de stad, en het dus om stedenbouwkundige redenen het van belang is dat deze Fly-over meer architectonische uitstraling krijgt dan een gemiddeld civiel kunstwerk. Ook is in deze fase is reeds overleg geweest met betrokken bewoners zodat deze reeds in vroeg stadium hun zorgen konden uiten. Pro-actief overleg dus, met de uitvoerende partijen, en de betrokken partijen, dat maakt dat de uitvoering een soepeler verloop zal kennen.

Omdat het VO reeds vele omgevingsgebonden, architectonische en technische eisen met zich meebracht heeft R van Hien Project Management voorgesteld te kiezen voor een innovatieve contractvorm: het Engineering & Construct contract. Dit contract legt vormgevingsaspecten reeds in deze fase vast.

Het project heeft een looptijd van 2008 tot en met 2012. Voor meer informatie kunt u ons mailen of bellen. Ook de website van de gemeente Haarlem biedt meer informatie.

Gallery

Over ons

Goed in lastig!

RvHPM

Algemeen verhaal

R van Hien Project Management (RvHPM) is een technisch adviesbureau op het gebied van project- en contractmanagement. In 2006 opgericht waarbij de passie voor het vak en ruime ervaring met projectmanagement-advies, systems engineering & contractbeheersing samen is gesmolten tot een ijzersterke combinatie.

Onze diensten richten zich op zowel de publieke als de private sector. In iedere projectfase staan we u bij met advies, daadkracht en oplossingen.

Van planfase tot en met oplevering kunt u een beroep op ons doen.

 

Contact

RvHPM BV
vindt u aan het:

Oranje Nassauplein 1
3708 BL  Zeist

Bel of mail ons gerust, wij vertellen u graag meer:

+31(0)30-2657777 of  info@rvhpm.nl